اگر سبد خرید شما بالای مبلغی، مطابق جدول صفحه تعرفه ارسال در سایت باشد، سفارش شما به رایگان برایتان ارسال می شود! اما برخی از محصولات به صورت روزانه در میان لیست ارسال رایگان قرار می گیرند، به راحتی با خرید این محصولات ارسال کل سفارش شما رایگان انجام خواهد شد