اگر برای شما راحت تر است که کالا را دریافت کرده و هزینه را در محل پرداخت نمایید، همین کار را انجام دهید! امکان پرداخت در محل برای مشتریان سراسر تهران وجود دارد.